OEiBWŚP

 

OŚRODEK EDUKACJI I BADAŃ

WARUNKÓW ŚRODOWISKA PRACY
www.bhpie.pl
e-mail: bhpie@bhpie.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Klientem to
Specjalista ds. organizacji szkoleń

z zakresu  BHP i Ochrony Ppoż.
zadzwoń

 

Tel.: 0 730-730-700
 

Godziny pracy Ośrodka:

8.00 - 20.00
(6 dni w tygodniu)
e-mail: bhpie@bhpie.pl

"Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - Ochrona Przeciwpożarowa - Pierwsza Pomoc - Ergonomia - Ochrona Środowiska - Zarządzanie Jakością"

"jest nieźle (lub nienajgorzej), ale wspólnie i niewielkim kosztem można to poprawić" Filozofia ILO

Szkolenia BHP  - Ceny szkoleń - Usługi BHP - Usługi Ppoż. - Usługi OŚ  - ORZ - Pomiar oświetlenia - Wypadki - Analiza BHP - Audyt BHP - Pierwsza Pomoc - Certyfikacja - Kontakt

PODSTAWA PRAWNA DLA BHP:

 

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 1997r. Nr 78, poz. 483) Rozdział II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA:

Art. 66.

1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. 

 

KODEKS PRACY z dnia 26 czerwca 1974 r.  (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1974 r. Nr 24, poz. 141) DZIAŁ PIERWSZY Przepisy ogólne, Rozdział II Podstawowe zasady prawa pracy:

Art. 15.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

i

DZIAŁ PIĘTNASTY Przepisy końcowe

Art. 304.

§ 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów nie będących jego pracownikami. 


Powrót do menupowrót

 

NOWOŚĆ!!!
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP DLA:

- pracownik pralni,
- pracownik pralni chemicznej,
- operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów,
- czyściciel dywanów,
- czyściciel futer,
- czyściciel skór,
- operator maszyny pralniczej.

Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników pralni w formie instruktażu.
Koszt szkolenia okresowego BHP uzależniony jest od liczby uczestników
"zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach, prosimy o kontakt z:
tel.:
0 730-730-700
e-mail: bhpie@bhpie.pl


Powrót do menupowrót

 

NOWOŚĆ!!!
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP DLA:

- informatyków,
- grafików,
- programistów,
- analityków systemu,
- doradców systemów komputerowych,
- administratorów baz danych,
- administratorów sieci informatycznej,
- analityków systemów komputerowych,
- inżynierów obsługi systemów komputerowych,

- operatorów sprzętu komputerowego,
- projektantów systemów komputerowych,
- testerów oprogramowania,
- pracowników działu infrastruktury,
- pracowników technicznych,
- PROJECT MANAGERÓW,
- CONTENT MANAGERÓW,
- TEAM LEADER INFORMATYCZNYCH,
- inżynierów utrzymania infrastruktury.

Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla kadry informatycznej. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium.
 

Na szkoleniach poruszane są główne problemy tj.:

- ergonomiczna pozycja podczas pracy z komputerem w domu i pracy;

- ergonomiczne stanowisko pracy z komputerem / laptopem;

- krzesło biurowe i monitor - główne przyczyny zagrożeń w biurze;

- zagrożenia dla zdrowia wynikające z niewłaściwej pozycji podczas pracy z komputerem / laptopem;

 

Koszt szkolenia okresowego BHP uzależniony jest od liczby uczestników "zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach, prosimy o kontakt z:
tel.:
0 730-730-700
e-mail: bhpie@bhpie.pl


Powrót do menupowrót

 

NOWOŚĆ!!!
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP DLA:

- agentów ubezpieczeniowych,
- koordynatorów ds. ubezpieczeń grupowych,
- managerów ubezpieczeniowych,
- team leader ubezpieczeniowych,
- brokerów ubezpieczeniowych,
- specjalistów ds. ubezpieczeń majątkowych,
- specjalistów ds. ubezpieczeń rolnych,
- specjalistów ds. ubezpieczeń zdrowotnych,
- specjalistów ds. ubezpieczeń komunikacyjnych,
- specjalistów ds. ubezpieczeń na życie,
- specjalistów ds. ubezpieczeń.

Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników agencji i firm ubezpieczeniowych. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium.
Koszt szkolenia okresowego uzależniony jest od liczby uczestników
"zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach, prosimy o kontakt z:
tel.:
0 730-730-700
e-mail: bhpie@bhpie.plPowrót do menupowrót

 

NOWOŚĆ!!!
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP DLA:

- głównych księgowych,
- dyrektorów finansowych,
- kierowników kadr, płac i administracji,
- kierowników działu ekonomicznego,
- kierowników działu sprzedaży,
- księgowych ds. kosztów,
- księgowych bilansistów,
- księgowych ds. rachuby płac,
- księgowych ds. rozrachunków,
- księgowych ds. zapasów ,
- rewidentów,
- radców prawnych,
- specjalistów analiz rynkowych,
- specjalistów ds. bankowości i kredytów,
- specjalistów ds. finansów,
- specjalistów ds. rachunkowości,
- starszych księgowych,
- samodzielnych księgowych,
- młodszych księgowych,
- kasjerek / kasjerów,
- fakturzystek / fakturzystów,
- kadrowych,
- specjalistów ds. rozliczeń.

Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla firm księgowych, rozliczeniowych, działów księgowości. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie seminarium (samokształcenia kierowanego).
Koszt szkolenia okresowego uzależniony jest od liczby uczestników
"zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach, prosimy o kontakt z:
tel.:
0 730-730-700
e-mail: bhpie@bhpie.pl


Powrót do menupowrót

 

NOWOŚĆ!!!
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP DLA
PRACOWNIKÓW WARSZTATÓW
SAMOCHODOWYCH:

- elektryków,
- mechaników,
- mechaników samochodów ciężarowych,
- mechaników samochodów osobowych,
- mechaników silników spalinowych,
- elektromechaników pojazdów samochodowych,
- techników elektromechaników,
- lakierników samochodowych,
- spawaczy,
- techników elektroników.

 

Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników warsztatów samochodowych, serwisów, stacji kontroli pojazdów. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie instruktażu.
Koszt szkolenia okresowego uzależniony jest od liczby uczestników
"zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach, prosimy o kontakt z:
tel.:
0 730-730-700
e-mail: bhpie@bhpie.pl


Powrót do menupowrót

 

NOWOŚĆ!!!
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP DLA
TECHNIKÓW ROLNICTWA:

- rolników,
- hodowców koni,
- zootechników,
- hodowców zwierząt,
- leśników,
- ogrodników,
- pszczelarzy.

Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla techników rolnictwa. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie instruktażu.
Koszt szkolenia okresowego uzależniony jest od liczby uczestników "zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach, prosimy o kontakt z:
tel.: 0 730-730-700
e-mail: bhpie@bhpie.pl


Dodatkowe usługi:

Powrót do menupowrót

 

E-learning Szkolenia przez Internet

Na początku czerwca 2016 roku zostanie uruchomiona autorska platforma e-learningu , w celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach organizowanych drogą elektroniczną, prosimy o kontakt:
tel.:
0 730-730-700
e-mail: bhpie@bhpie.pl


Powrót do menupowrót

 

Instrukcje BHP
Ośrodek Edukacji i Badań Warunków Środowiska Pracy opracowuje ogólne i stanowiskowe instrukcje BHP, Ppoż. dostosowane do danego Zakładu Pracy.
Wprowadzenie w Zakładzie Pracy Instrukcji BHP, Ppoż. jest prawnym obowiązkiem Pracodawcy zgodnie z (Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).


Powrót do menupowrót

 

Analizy i oceny warunków pracy prowadzone przez Ośrodek Edukacji i Badań:
Podstawowym zadaniem Ośrodka Edukacji i Badań Warunków Środowiska Pracy jest informowanie Pracodawcy o występujących zagrożeniach i przekładanie wniosków zmierzających do ich eliminacji. W tym celu powinno dokonywać się okresowego badania stanu BHP, Ppoż. całego zakładu lub jego części. Wymagania stawiane badanym stanowiskom pracy określają przepisy i normy. Ośrodek za pomocą wybranych metod badawczych może jednoznacznie określić stan bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz ergonomii w badanym zakładzie pracy.


Powrót do menupowrót

 

Prawa i obowiązki pracodawcy: Art. 207. § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
3) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
4) zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
§ 3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.


Powrót do menupowrót

 

Prawa i obowiązki pracownika:
Art. 211. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:
1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


Powrót do menupowrót

 

Nowy narastający problem Pracodawców - Narkotyki
Identyfikacja środków uzależniających u Pracowników


Główne narkotyki:
LSD
Objawy fizyczne:
Halucynacje wzrokowe, uczucie oszołomienia, osamotnienia, niespójność wypowiedzi, zimne dłonie i stopy, wymioty, panika, lęk, płacz, śmiech.
Zwrócić uwagę na:
Bibułkę nasączoną roztworem, cukier w kostkach, opłatki, małe tubki z płynem, silny zapach potu.
Niebezpieczeństwo:
Tendencje samobójcze, zaskakujące raptowne zmiany zachowania. Ciągłe zażywanie powoduje uszkodzenie mózgu, zmiany chromosomalne.

AMFETAMINA
Objawy fizyczne:
Poczucie siły i spotęgowana energia, wzmożona aktywność, brak apetytu, bezsenność, przyspieszona czynność serca, zwiększone wydalanie moczu.
Zwrócić uwagę na:
Tabletki, kapsułki, biały proszek, kryształki, opakowania.
Niebezpieczeństwo:
Rozwój depresji psychicznych z myślami samobójczymi, wystąpienie paranoi, drgawek, zapaść, śpiączki, a w skrajnych przypadkach śmierć.

MARIHUANA, HASZYSZ
Objawy fizyczne:
Słodka woń oddechu, włosów i ubrania, chichot, euforia, przekrwione oczy, kaszel, zwiększone łaknienie, zaburzenia koordynacji ruchowej.
Zwrócić uwagę na:
Silny zapach palonych liści, brązowoszare nasionka w kieszeniach lub w poszewce, bibułkę papierosową, zielony tytoń, blade palce.
Niebezpieczeństwo:
Halucynacje, osłabienie hamulców wewnętrznych, upośledzenie zapamiętywania i koncentracji uwagi, astma, chęć sięgania po silniejsze narkotyki.


Powrót do menupowrót

 

HIV i AIDS w miejscu pracy

UWAGA!!!
"HIV nie przenosi się podczas normalnych kontaktów zawodowych"


Wirus HIV przenosi się poprzez:
- krew (produkty krwiopochodne);
- spermę (ryzykowne zachowania);
-
płyn przedejakulacyjny i śluz szyjkowy.

Drogi zakażenia to:
- zakłucie zakażoną igłą (np zakłady kosmetyczne);
- zakłucie zakażonym skalpelem (np zakłady fryzjerskie);
- udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków bez zachowania należytego zabezpieczenia;
- użycie zakażonej strzykawki, dożylne narkotyki, środki dopingujące;
- stosunek analny, dopochwowy (np ryzykowne zachowania);
- transfuzja, przeszczep (np szpitale, ośrodki medyczne);
- przyjmowanie krwi, produktów krwiopochodnych i narządów;
- akupunktura, tatuaże (np studia odnowy biologicznej, tatuażu);
- bójki, sporty walki lub sztuki walki (kontakt z krwią);
- skaleczenia, rany, zadrapania podczas naprawiania sprzętu (zwłaszcza medycznego);
- karmienia piersią gdy matka jest zarażona;
- podczas ciąży i porodu (np szpitale, ośrodki medyczne);
- praca z materiałem zakaźnym (np w laboratorium) bez zachowania zasad bezpieczeństwa.


Powrót do menupowrót

 

Pomiary wydatku energetycznego pracownika (obciążenia wysiłkiem fizycznym)

Ośrodek Edukacji i Badań wykonuje pomiary efektywnego wydatku energetycznego w celu ustalenia ciężkości pracy fizycznej pracownika. Obliczona ilość spalanych kilokalorii w ciągu zmiany roboczej decyduje o obowiązku zapewnienia pracownikom posiłków regeneracyjnych przez pracodawcę (Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 279)).
Zgodnie z Rozporządzeniem Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym m.in. prace zlecane przez Pracodawcę:
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25°C;
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet;
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Pomiar wydatku energetycznego przeprowadzany jest metodą tabelaryczną.


Powrót do menupowrót

 

Metody badawcze prowadzone przez Ośrodek Edukacji i Badań

Metody badawcze mogą być:
1. nastawione na ustalenie nieprawidłowości w zakresie BHP, Ppoż., Ergonomii, Ochrony Środowiska;
2. nastawione na rozwiązywanie pojedynczych problemów w zakładzie Pracy.

Przedmiotem badań mogą być:
- cechy człowieka;
- biologiczne i chemiczne skutki pracy;
- maszyny i urządzenia technologiczne;
- materialne środowisko pracy;
- organizacja pracy;
- stanowiska pracy.

Analiza i ocena stanowisk pracy wymaga wiedzy z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych, biologicznych.


Powrót do menupowrót

 

§ 3. Służba BHP jest uprawniona do:
1) przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
2) występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
6) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
7) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,
8) wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.


Powrót do menupowrót

 

NOWOŚĆ!!! NOWOŚĆ!!!
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH:


- zbrojarzy,
- betoniarzy,
- malarzy,
- inżynierów budowy,
- dźwigowych,
- kierownik obiektu,
- kierownik budowy,
- tynkarz,
- suwnicowy,

- blacharz, dekarz budowlany,

- magazynier,

- cieśla - zbrojarz,

- operator urządzeń budowlanych,

- montażysta stolarki budowlanej.

 

Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników budowlanych. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie seminarium i instruktażu.
Koszt szkolenia okresowego uzależniony jest od liczby uczestników
"zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach, prosimy o kontakt z:
0 730-730-700
e-mail: bhpie@bhpie.pl


 

Dziękujemy, że zechcieliście Państwo odwiedzić stronę Ośrodka Edukacji i Badań Warunków Środowiska Pracy w Warszawie!
 

Proponujemy Państwu usługi w zakresie:
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
Ochrony Przeciwpożarowej,

Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,
Ergonomii,
Ochrony Środowiska i Zarządzania Jakością.
 

Korzystając z naszej oferty macie Państwo pewność, że szkolenia oferowane przez Ośrodek są profesjonalnie przygotowane. Jesteśmy absolwentami Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Produkcji WIP i Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych SIMR. Tworzymy wspólnie od 2006 roku młody zespół inżynierski, który połączył swoje umiejętności, wykształcenie do zbudowania Ośrodka Edukacyjnego na bardzo wysokim poziomie kształcenia. Posiadamy wysokie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia nauczyciela-wykładowcy, certyfikaty, szkolenia okresowe dla służb BHP), które są gwarancją wysokiej jakości usług w proponowanym zakresie. Z przyjemnością zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.

 


Wszystkich Zleceniodawców i Klientów
bardzo prosimy o przesyłanie
e-mailem:
bhpie@bhpie.pl
zapytań handlowych dotyczących cen usług i szkoleń z zakresu

BHP i Ochrony Ppoż. oraz Pierwszej Pomocy

W zapytaniach handlowych należy podać:
1. Rodzaj prowadzonej działalności,
2. Stanowisko pracownika dla którego ma być przeprowadzone szkolenie,
3. Ilość pracowników na danym stanowisku pracy.
Dzięki tym danym szybko oszacujemy wartość szkolenia dla firmy.

Na każde zapytanie o ceny usług i szkoleń odpowiemy niezwłocznie!!!


Powrót do menupowrót

 

Szkolenia

Ośrodek Edukacji i Badań Warunków Środowiska Pracy w Warszawie organizuje szkolenia:

- w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

1. Szkolenia WSTĘPNE:
a) szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny);

2. Szkolenia OKRESOWE dla:
a) pracodawców, kierowników, mistrzów, brygadzistów i innych osób kierujących pracownikami;
b) pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
c) pracowników inżynieryjno-technicznych (projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji);
d) pracowników administracyjno-biurowi i inni.

- wszystkie szkolenia są zgodne z Rozporządzeniem MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.),

- w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej (szkolenia wstępne i okresowe),
zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229, tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380)(Dz. U. z 2009. Nr 178, poz.1380)
- w zakresie Ochrony Środowiska (szkolenia informacyjne, edukacyjne),
zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627, tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 129 poz. 902, tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

- w zakresie Ergonomii (szkolenia edukacyjne),

Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie:
a) instruktażu - szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne;
b) kursu - szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 15 godzin lekcyjnych,
c) seminarium - szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin lekcyjnych,
d) samokształcenia kierowanego - szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez Ośrodek poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Możemy zapewnić że:
1. każdy uczestnik szkolenia organizowanego przez nasz Ośrodek otrzyma materiały edukacyjne (broszury, ulotki, informatory), prezentacje multimedialne na DVD, filmy DVD o wybranej tematyce, które ułatwiają opanowanie wiedzy z zakresu BHP, Ppoż., Ergonomii i Ochrony Środowiska;
2. każdy z wykładowców Ośrodka Edukacji posiada wiedzę w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Ergonomii, Ochrony Środowiska;
3. każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z przepisami.


Powrót do menu powrót

Ceny szkoleń BHP i Ppoż.

W naszym Ośrodku to Klient ustala ceny usług i kursów, a Ośrodek tylko dostosowuje się do wymagań i potrzeb Klienta.

 

Podstawy przy zatrudnianiu nowego Pracownika zgodnie z zaleceniami PIP:
 

--> Szkolenia wstępne BHP i Ppoż. wymagane dla Pracowników przyjmowanych do pracy:
1. Szkolenie wstępne ogólne BHP - "zadzwoń 0 730-730-700"
2. Szkolenie wstępne z zakresu Ochrony Ppoż. - "zadzwoń 0 730-730-700"
3. Ocena ryzyka zawodowego dla wybranego stanowiska pracy (grupa pracowników) - "zadzwoń 0 730-730-700"
 

Dla grupy powyżej >10 osób cena jest negocjowana!!!

 

Ilu pracowników na szkoleniu taki RABAT 5% 10% 15% 20% 25% 30%

 

--> Szkolenia okresowe dla Pracowników:
1. Szkolenie okresowe z BHP - "zadzwoń 0 730-730-700"
2. Szkolenie okresowe z zakresu Ochrony Ppoż. - "zadzwoń 0 730-730-700"

 

Dla grupy powyżej >20 osób cena jest negocjowana!!!

 

Ilu pracowników na szkoleniu taki RABAT 5% 10% 15% 20% 25% 30%

 

--> Szkolenia okresowe BHP dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami:
1. Szkolenie okresowe BHP - "zadzwoń 0 730-730-700" (szkolenie co 5 lat)
2. Szkolenie okresowe z zakresu Ochrony Ppoż. - "zadzwoń 0 730-730-700"

 

Dla grupy powyżej >30 osób cena jest negocjowana!!!

 

Ilu pracowników na szkoleniu taki RABAT 5% 10% 15% 20% 25% 30%

 

Każda sobota 35% rabatu !!!


Powrót do menu powrót

 

Usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - BHP

 

W ramach usług z zakresu BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) wykujemy:
- szkolenia wstępne i okresowe BHP, zgodnie z:
--> rozporządzeniem MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.),
- opracowanie ocen ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy, zgodnie z:
--> § 39a. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
-->
PN-N-18002:2011 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. PKN, 2011.
- opracowanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych, zgodnie z:
--> rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
--> rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008. Nr 199, poz.1228 z późn. zm.)
- opracowanie tabel przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla pracowników, zgodnie z:
-->art. 237(7) Kodeksu Pracy i rozporządzenia MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650; 2007.06.21 zm. Dz.U.07.49.330 § 1; 2008.07.09 zm. Dz.U.08.108.690 § 1),
- audyty stanu BHP zgodnie z normą PN-N 18001:2004,
- udział w dochodzeniach powypadkowych (dokumentacja powypadkowa) zgodnie z:
--> ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009. Nr 105, poz.870)
--> ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009. Nr 105, poz.869)
--> ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 16 września 2004r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004. Nr 227, poz. 2298)
--> ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. z 2009. Nr14, poz.80 z późn. zm.)
--> ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2002.Nr 132, poz.1121)
--> doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów Prawa Pracy (Kodeks Pracy) w odniesieniu do BHP,
- reprezentowanie Zleceniodawcy w przypadku kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne zadania zgodnie z:
-->rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r.w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Dz. U. Nr 109, poz.704 z późn. zm.)


Powrót do menu powrót

 

Usługi z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej - Ppoż.

 

W ramach usługi z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej Ośrodek wykonuję dla Państwa:
- instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków zgodnie z § 6.1 Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719),
- przegląd ppoż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego,
- szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- instrukcje przeciwpożarowe,
- dobór podręcznego sprzętu gaśniczego.


Celem Szkoleń z Ochrony Przeciwpożarowej organizowanych przez OŚRODEK jest zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, a w szczególności z:
- źródłami powstania pożarów i sposoby rozprzestrzeniania w Zakładzie Pracy,
- przyczynami powstania pożaru,
- przyczynami rozprzestrzeniania się pożaru,
- drogami rozprzestrzeniania się pożaru,
- zagrożeniami ludzi i pracowników w przypadku pożaru,
- zasadami zapobiegania możliwości powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia,
- czynnościami zabronionymi oraz zasady postępowania z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,
- zasadami bezpiecznej eksploatacji kotłowni olejowej, gazowej, węglowej,
- zasadami zabezpieczania prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych,
- zasadami organizacyjnymi przy ustalaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych prac niebezpiecznych,
- obowiązkami osób nadzorujących prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych,
- obowiązkami wykonawcy prac pożarowo niebezpiecznych,
- zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru, wybuchu lub awarii,
- organizacji ewakuacji,
- zasadami prowadzenia ewakuacji po ogłoszeniu alarmu,
- ewakuacja mienia,
- znakami bezpieczeństwa i znakami ewakuacji,
- zabezpieczeniami przeciwpożarowymi w Zakładzie Pracy,
- rodzajami podręcznego sprzętu gaśniczego,
- rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego,
- zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
- zasadami udzielania pierwszej pomocy.


Rodzaje szkoleń przeciwpożarowych:
a) szkolenie wstępne Ppoż. obejmujące zapoznanie pracowników z następującymi zagadnieniami:
- zapoznanie z zasadami i przepisami przeciwpożarowymi i instrukcjami z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla danego stanowiska pracy, (15-30) min.
- zagrożenia pożarowe na stanowisku pracy, (15-25) min.
- zapobieganie pożarom i ograniczenie zagrożenia pożarowe,(15-25) min.
- zasady postępowania w przypadku powstania pożaru, (15-35) min.
- obowiązki i zadania podczas akcji ratowniczej,(15-35) min.
- zapoznanie pracowników technicznych z zasadami zabezpieczania prac pożarowo - niebezpiecznych,(10-25) min.
- zasady przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym,(10-25) min.
- zasady użycia urządzeń gaśniczych i przeciwpożarowych znajdujących się w Zakładzie,(20-80) min.
- zasady udzielania pierwszej pomocy (10-20) min.
- sprawdzian wiadomości (test), (10-15) min.
Razem: (135-315)min.(3-7 godz. po 45 min.)

b) Szkolenia okresowe Ppoż. obejmujące zapoznanie pracowników z następującymi zagadnieniami:
- przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej Zakładu,(10-30) min.
- zagrożenia pożarowe, (10-25) min.
- przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się pożarów,(10-25) min.
- sposoby eliminacji zagrożenia pożarowego,(10-25) min.
- zasady i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru,(10-20) min.
- zasady obsługi sprzętu i urządzeń gaśniczych,(10-60) min.
- warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia z obiektu, (10-50) min.
- zasady udzielania pierwszej pomocy (10-20) min.
- sprawdzian wiadomości (test), (10-15) min.
Razem: (90-270) min.(2-6 godz. po 45 min.)

c) Szkolenie informacyjne organizowane w związku z:
- wprowadzeniem istotnych zmian przeciwpożarowym zabezpieczeniu pożarowym Zakładu,
- wprowadzeniem na teren obiektu nowych urządzeń technologicznych stwarzających zagrożenie pożarowe,
- zmianami przeznaczenia pomieszczeń i powierzchni pociągającymi za sobą wzrost zagrożenia pożarowego,
- zaleceniem kontrolnych organów przeciwpożarowych.
Razem: (135-180) min.

 

Miejsce szkolenia: dojeżdżamy do firm na terenie woj. mazowieckiego

 

Czas trwania szkolenia : 3 godzin (czas kursu uzależniony jest od przyswojonej wiedzy i zaangażowania na szkoleniu pracowników)

 

Wielkość grupy: sugerowana wielkość grupy 5-50 uczestników

 

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu, prosimy o kontakt:

0 730-730-700

lub

bhpie@bhpie.pl


Powrót do menu powrót

 

Usługi z zakresu Ochrony Środowiska - OŚ

 

W ramach tej usługi Ośrodek wykonuję dla Państwa:
- naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
- naliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- naliczanie opłat za pobór wód,
- naliczanie opłat za składowanie odpadów,
- ewidencję odpadów,
- ewidencję za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- ewidencję w zakresie gospodarowania opakowaniami,
- informacji o wysokości należnej opłaty produktowej,
- roczne sprawozdania o gospodarce opakowaniami,
- roczne sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań,
- wykazu informacji i danych wykorzystanych do ustalenia wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
- doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów z zakresu Ochrony Środowiska,
- reprezentowanie Zleceniodawcy w przypadku kontroli np. GIOŚ i WIOŚ oraz inne zadania zgodnie z przepisami:
--> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.)
--> Ustawa z 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)
--> Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112, poz. 1206)
--> Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 24 lutego 2006 r. Nr 30, poz.213)
--> Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639)
--> Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638)


Powrót do menu powrót

 

Ocena ryzyka zawodowego

RYZYKO ZAWODOWE - jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy (PN-N-18002:2011 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego) i PN-N-18001:2011 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania".

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844, tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) tj.:
§ 39a.
1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac. 
2. Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny:
1) zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników; 
2) być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy. 
3. Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności: 
1) opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: 
a) stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, 
b) wykonywanych zadań, 
c) występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, 
d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 
e) osób pracujących na tym stanowisku; 
2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; 
3) datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny. 

Ocena ryzyka zawodowego odgrywa istotną rolę w procesie monitorowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.


Powrót do menu powrót

 

Pomiar oświetlenia

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy stosuje się oświetlenie ogólne i stanowiskowe, lub oba typy oświetlenia jednocześnie. Ważnym elementem jest barwa światła i rodzaj opraw oświetleniowych.

Analiza niewłaściwego oświetlenia na stanowisku pracy powinna zostać poprzedzona zebraniem informacji od pracowników w postaci przygotowanej listy kontrolnej, która ułatwi wykonanie oceny oświetlenia na stanowiskach pracy.

Materiały i aparatura wykorzystana do analizy oświetlenia:
- Luksomierz typ CENTER 337 firmy CENTERTEK nr fabryczny 051103797,świadectwo wzornictwa nr 2021.3-7W3-06 z dnia 18.01.2006 r.,
- Miara metryczna,
- Normy oświetlenia PN-EN 12464-1:2011 "
Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
Pomiary oświetlenia dokonuje się na stanowiskach pracy w pomieszczeniach.
Akty prawne:
--> PN-EN 12464-1:2011 "
Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
--> Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973 ).

Badania oświetlenia elektrycznego należą do czynności, które często towarzyszą pomiarom ochronnym instalacji elektrycznej. Badanie oświetlenia powinno być przeprowadzane po wykonaniu nowej instalacji, okresowo co 5 lat, lub w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości czy spełnione są wymagania normy.

Pomiary oświetlenia wnętrz:
- natężenie oświetlenia ogólnego,
- natężenie oświetlenia miejsc pracy i nauki,
- higieniczna ocena warunków oświetlenia.

Sprawdzanie wartości oświetlenia podstawowego to:
- natężenie i równomierność oświetlenia,
- współczynnik zapasu i rozkład luminacji,
- ograniczenie olśnienia przykrego,
- tętnienie i zmiany aperiodyczne światła.

Ponadto sprawdzamy oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne (KARTY POMIARÓW OŚWIETLENIA).


Powrót do menu powrót

 

Wypadki

"Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w drodze do pracy lub z pracy".

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy1), Rozdział VII: "Wypadki przy pracy i choroby zawodowe":
Art. 234. § 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
§ 2. (173) Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.
§ 3. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.
§ 4. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.
 

Przepisy:

--> ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009. Nr 105, poz.870)
--> ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009. Nr 105, poz.869)
--> ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 16 września 2004r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2004. Nr 227, poz. 2298)
--> ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. z 2009. Nr14, poz.80 z późn. zm.)
--> ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2002.Nr 132, poz.1121).
 

Ośrodek proponuje profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego oraz sporządzeniu dokumentacji powypadkowej.


Powrót do menu powrót

 

Analiza stanu BHP

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w § 2.1 określa zakres działania służby bhp, a punkt 3 tegoż paragrafu mówi o: "Sporządzaniu i przedstawianiu pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy".

Analizy stanu BHP dokonują:
- inspektor, specjalista w firmie posiadającej służbę bhp;
- pracownik, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp;
- specjalista spoza zakładu pracy, któremu pracodawca zlecił wykonanie zadań służby bhp;
- sam pracodawca zatrudniający do 20 pracowników przy spełnieniu wymagań zawartych w §1. art. 237 Kodeksu pracy.

Analiza stanu BHP powinna obejmować:
- Statystykę wypadkowości, chorób zawodowych za ostatni rok w porównaniu z okresem ostatnich pięciu lat.
- Statystykę chorób zawodowych obejmującą przyczyny zachorowania i podjęte działania zapobiegawcze.
- Wyniki badań środowiska pracy w zakresie zapylenia, hałasu, stosowanych substancji niebezpiecznych i szkodliwych, źródeł promieniowania jonizacyjnego itp. w zależności od specyfikacji zakładu.
- Wyniki pomiarów oświetlenia na poszczególnych stanowiskach pracy.
- Statystykę zdarzeń potencjalnie wypadkowych. - Statystykę awarii z opisem ich skutków dla pracowników.
- Wnioski z kontroli organów zewnętrznych sprawujących nadzór nad warunkami pracy.
- Rejestr szkoleń BHP pracowników.
- Rejestr badań lekarskich pracowników.
- Kwalifikacje pracowników do wykonywania powierzonej im pracy.
- Przydziały i regulamin środki ochrony indywidualnej.
- Instrukcje obsługi i bezpiecznego wykonywania prac.
- Rejestr prac szczególnie niebezpiecznych.
- Zakres obowiązków poszczególnych pracowników.
- Ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

Pracodawca posiadając szczegółową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zda sobie sprawę ze wszystkich konsekwencji wynikających z niedociągnięć w zakresie bhp występujących w zakładzie pracy, przez co ma obowiązek podejmować działania mające na celu doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami, a co za tym idzie, do ograniczania zagrożeń.
Trzeba pamiętać, że każda niezgodność jest potencjalnym źródłem zagrożenia, a każde zagrożenie jest potencjalnym źródłem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.


Powrót do menu powrót

 

Audyt BHP

Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy prowadzony jest zgodnie z PN-N 18001/OHSAS 18001. Audyt BHP ułatwia zidentyfikować zagrożenia występujące w miejscu pracy, co poprawia warunki BHP. Audyt wewnętrzny BHP zapobiega wypadkom w pracy, zmniejsza skutki tych wypadków, które są odczuwalne dla Pracownika i Pracodawcy.
Zakres prowadzonego Audytu:
- wstępny przegląd BHP zgodnie z PN-N 18001/OHSAS 18001;
- przegląd dokumentacji BHP zgodnie z PN-N 18001/OHSAS 18001,
- ocena zgodności działań z wymaganiami prawa BHP i innych wymagań,
- analiza rozbieżności z PN-N 18001/OHSAS 18001,
- identyfikacja zagrożeń występujących w badanym zakładzie pracy,
- ocena obecnej sytuacji w zakresie Zarządzania BHP,
- analiza słabych i mocnych stron w zakresie Zarządzania BHP,
- szkolenie dla pracowników z zakresu PN-N 18001/OHSAS 18001,
- przeprowadzenie audytów weryfikujących.


Powrót do menu powrót

 

Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy BLS + AED dla pracowników:

Program Podstawowego Kursu Pierwszej Pomocy zawiera następujące zagadnienia:

  • Wprowadzenie do kursu udzielania pierwszej pomocy (materiały szkoleniowe wysyłane są do kursantów tydzień przed kursem)

  • Ćwiczenia praktyczne - Ocena miejsca zdarzenia

  • Ćwiczenia praktyczne - Korzystanie ze środków ochrony osobistej

  • Ćwiczenia praktyczne - Wstępna ocena poszkodowanego

  • Ćwiczenia praktyczne - RKO - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

  • Ćwiczenia praktyczne - Użycie defibrylatora AED

  • Ćwiczenia praktyczne - Zadławienia

  • Ćwiczenia praktyczne - Krwotoki, postępowanie z ranami

  • Ćwiczenia praktyczne - Poszkodowany we wstrząsie

  • Ćwiczenia praktyczne - Urazy kręgosłupa

Miejsce kursu: dojeżdżamy do firm na terenie woj. mazowieckiego

 

Czas trwania kursu podstawowego jest elastyczny: 3 godzin (czas kursu uzależniony jest od przyswojonej wiedzy i zaangażowania na ćwiczeniach praktycznych kursantów)

 

Wielkość grupy: sugerowana wielkość grupy 8-24 kursantów

 

 

 

 

Koszt kursu podstawowego pierwszej pomocy BLS + AED uzależniony jest od liczby kursantów "zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu, prosimy o kontakt: tel.: 0 730-730-700 lub bhpie@bhpie.pl

 

 

 

 

 


Powrót do menu powrót

 

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW:

Ośrodek wprowadza firm do certyfikacji systemów zarządzania:

 

-->certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością (QMS) na zgodność z ISO 9001

 

-Korzyści z wdrożenia systemu to:

a) udoskonalenie wyrobów, usług, dostaw, systemu zarządzania,

b) polepszenie komunikacji, planowania, administrowania,

c) zwiększenie konkurencyjności.

 

-->certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego (EMS) na zgodność z ISO 14001

 

-->certyfikacja Systemu Zarządzania BHP (OHSMS) na zgodność z OHSAS 18001

- Wdrożenie Systemu Zarządzania BHP, pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i higienę pracy w środowisku pracy oraz redukcji zagrożeń w miejscu pracy.

 

-->certyfikacja Zintegrowanych Systemów Zarządzania (IMS)

- Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania redukuje koszty wdrożenia, utrzymania i certyfikacji wprowadzonych systemów w firmie.


Powrót do menu powrót 

 

Kontakt

OŚRODEK EDUKACJI I BADAŃ
WARUNKÓW ŚRODOWISKA PRACY

 

Dyrektor Ośrodka tel.: 0 512-869-246

 

Sala wykładowa dla 10 i 25 słuchaczy:

Edmunda Jana Osmańczyka 16A lok. 12
Warszawa - Bemowo


www.bhpie.pl
e-mail: bhpie@bhpie.pl


Osoba odpowiedzialna za kontakt z Klientem to Klientem to
Specjalista ds. organizacji szkoleń

z zakresu BHP i Ochrony Ppoż.

 

zadzwoń
Tel.: 0 730-730-700

Godziny pracy Ośrodka: 8.00 - 20.00

(6 dni w tygodniu)
e-mail: bhpie@bhpie.pl

Copyright © 2006
OEiBWŚP
Page last updated at 04.01.2016r.
Design by OEiBWŚP

Powrót do menupowrót

 

Nowość SZKOLENIA BHP z zakresu:

- higieny rąk personelu medycznego,

- procedury postępowania poekspozycyjnego,

- wykorzystania preparatów do dezynfekcji, dezynfekcji,

- higieny wyposażenia medycznego,

- postępowania z odpadami medycznymi,

- analizy zagrożeń na stanowisku pracy pracowników ochrony zdrowia,

- procedur zgłaszania oraz prowadzenia wykazu zranień ostrymi narzędziami i sprawozdawczości w tym zakresie,

- wypadków i ich skutków dla pracowników i pracodawcy,

- okoliczności i przyczyn zranień ostrymi narzędziami, w tym wyników analiz w tym zakresie zawartych w raporcie.

oraz

ZAGROŻENIA NA STANOWISKU PRACY PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA, Najważniejsze sposoby ochrony przed zagrożeniami – czynniki biologiczne.

 

Przewidywany czas szkolenia około trzech godzin. Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę pracowników ochrony zdrowia. Każdy z pracowników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Szkoleniem zostaną objęci wszyscy pracownicy placówek ochrony zdrowia z podziałem na grupy tj.:

- niższy personel medyczny (salowe, sanitariusze),

- średni personel medyczny (pielęgniarki, ratownicy medyczni),

- wyższy personel medyczny (lekarze),

- pracownicy administracji/techniczni (rejestratorki, elektrycy, hydraulicy).

 

Szkolenie w/g ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA ZDROWIA  z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.


NOWA PROMOCJA NA SZKOLENIA OKRESOWE BHP!!!

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych organizowane w formie samokształcenia kierowanego w miesiącach "Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień - 25% rabat"!!!


NOWA PROMOCJA NA SZKOLENIA
WSTĘPNE BHP!!!

Szkolenie wstępne ogólne BHP przeznaczone dla wszystkich nowo przyjętych pracowników w miesiącach "Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień - 30% rabat"!!!


NOWA PROMOCJA !!!

Opracowanie "Oceny Ryzyka Zawodowego" dla grupy pracowników na stanowisku pracy pracownika biurowego, administracyjnego w miesiącach w cenie "zadzwoń 0 730-730-700"


NOWA PROMOCJA Ppoż.!!!

Kompleksowa obsługa w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej w cenie "zadzwoń 0 730-730-700"


NOWA PROMOCJA BHP!!!

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP w cenie "zadzwoń 0 730-730-700"


NOWA PROMOCJA !!!

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP i Ppoż. w cenie "zadzwoń 0 730-730-700"


Szkolenie z zakresu Ochrony Środowiska - "Gospodarowanie odpadami w firmie" w miesiącach "Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień - 15% rabat"


NOWA PROMOCJA !!!

Szkolenie wstępne z zakresu Ochrony Ppoż. (próbna ewakuacja oraz gaszenie pożaru przez uczestników szkolenia) w miesiącach "Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień - 25% rabat"!!!


NOWA PROMOCJA !!!

Szkolenie okresowe z zakresu Ochrony Ppoż. (próbna ewakuacja oraz gaszenie pożaru przez uczestników szkolenia) w miesiącach "Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień - 45% rabat"!!!


Opracowanie "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" dla budynków biurowych w miesiącach "Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień - 25% rabat"


NA SZKOLENIA OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I KIEROWNIKÓW!!!

Szkolenie okresowe BHP dla kadry kierowniczej w miesiącach "Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień - 10% rabat". Okresowe szkolenie BHP dla kadry kierowniczej adresowane jest dla osób kierującymi pracownikami.


Grupowe szkolenia ogólne BHP dla pracowników administracyjno - biurowych w miesiącach "Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień" objęte są 45% bonifikatą!!!


Analiza stanu BHP w zakładzie pracy w miesiącach "Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień" z 40% bonifikatą!!!


Szkolenia okresowe dla pracowników Służby Zdrowia w miesiącach "Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień" objęte są 40% bonifikatą!!!


Opracowanie "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" miesiącach "Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień" z 40% bonifikatą!!!


W miesiącach "Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień" Szkolenia grupowe z ochrony przeciwpożarowej z 40% bonifikatą!!!


NOWA PROMOCJA NA ORZ!!!

Opracowanie "Oceny Ryzyka Zawodowego" na stanowiskach robotniczych w miesiącach "Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień" z 60% bonifikatą!!!


Szkolenie z zakresu Ochrony Środowiska - "Gospodarowanie odpadami medycznymi w jednostkach służby zdrowia" miesiącach "Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień" z 60% bonifikatą!!!


Powrót do menupowrót

 

NOWOŚĆ!!!
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP DLA:

- kosmetyczek,
- techników usług kosmetycznych,
- fryzjerów / fryzjerek,
- techników usług fryzjerskich,
- manikiurzystek,
- pedikiurzystek,
- wizażystek- masażystów / masażystek,
- pracowników salonów SPA,
- pracowników gabinetów gabinetów
odnowy biologicznej,
- pracowników gabinetów
kosmetycznych.

Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników gabinetów kosmetycznych, odnowy biologicznej i salonów fryzjerskich. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie seminarium i instruktażu.
Koszt szkolenia okresowego uzależniony jest od liczby uczestników
"zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach, prosimy o kontakt z:
tel.: 0 730-730-700
e-mail: bhpie@bhpie.pl


Powrót do menupowrót

 

NOWOŚĆ!!! NOWOŚĆ!!!
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP DLA:

- Zarządców nieruchomości,
- Prezesów Zarządu Spółdzielni,
- Członków Zarządu Spółdzielni,
- Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni,
- Administratorów Osiedli mieszkaniowych,
- Specjalistów ds. członkowsko-organizacyjnych,
- Specjalistów ds. technicznych,
- Specjalistów ds. administracji,
- Specjalistów ds. eksploatacji nieruchomości,
- Administratorów:
a) obiektów handlowych,
b) obiektów gastronomicznych,
c) obiektów sportowych.

Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zarządców nieruchomości, administratorów. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie seminarium i instruktażu.
Koszt szkolenia okresowego uzależniony jest od liczby uczestników
"zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach, prosimy o kontakt z:
tel.: 0 730-730-700

e-mail: bhpie@bhpie.pl


Powrót do menupowrót

 

NOWOŚĆ!!! NOWOŚĆ!!!
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP DLA:

- FARMACEUTÓW,
- pracowników APTEK,
- Farmaceutów - specjalność farmacja apteczna,
- Farmaceutów - specjalność zielarstwo.

Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników APTEK. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie seminarium i instruktażu.
Koszt szkolenia okresowe uzależniony jest od liczby uczestników
"zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach, prosimy o kontakt z:
tel.: 0 730-730-700

e-mail: bhpie@bhpie.pl


Powrót do menupowrót

 

NOWOŚĆ!!! NOWOŚĆ!!!
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP DLA:

- lekarzy dentystów,
- lekarzy dentystów - chirurgii stomatologicznej,
- lekarzy dentystów - chirurgii szczękowej,
- lekarzy dentystów - ortodoncji,
- lekarzy dentystów - paradontologii,
- lekarzy dentystów - protetyki stomatologicznej,
- lekarzy dentystów - stomatologii dziecięcej,
- lekarzy dentystów - stomatologii zachowawczej,
- pomocy stomatologicznej,
- pielęgniarek,
- pracowników gabinetów stomatologicznych.

Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla lekarzy dentystów. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie seminarium i instruktażu.
 

Na szkoleniach poruszane są problemy związane z:

- chorobami układu nerwowego, dróg oddechowych, układu krążenia;

- choroby skóry i alergie;

- zakażenia grzybicze, bakteryjne, prionami;

- procedurami postępowania "przed, w czasie i po pracy" lekarza dentysty i pomocy stomatologicznej;

- utrzymaniem higieny pracy w gabinetach stomatologicznych (instrukcje);

- gospodarką odpadami medycznymi (procedury postępowania z odpadami).

 
Koszt szkolenia okresowego uzależniony jest od liczby uczestników
"zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach, prosimy o kontakt z:
tel.: 0 730-730-700

e-mail: bhpie@bhpie.pl


Powrót do menupowrót

NOWOŚĆ!!! NOWOŚĆ!!!
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP DLA:

- lekarzy domów opieki,
- lekarzy domów pomocy społecznej,
- pielęgniarek domów opieki,
- pielęgniarek domów pomocy społecznej,
- terapeutów,
- pracowników socjalnych,
- technologów żywności,
- kucharzy,
- pielęgniarek koordynujących,
- salowych,
- dietetyków,
- opiekunów medycznych.

Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla lekarzy i pracowników domów pomocy dla osób w podeszłym wieku. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie seminarium i instruktażu.
Na szkoleniach poruszane są problemy zwia) zakażeniami w domach pomocy (WZW C, HIV);
b) procedurami postępowania "przed, w czasie i po pracy".pracy".
c) utrzymaniem higieny pracy w domach pomocy (instrukcje postępowania),

d) gospodarką odpadami medycznymi (procedury postępowania z odpadami),

e) ogólne zasady sanitarno-epidemiologiczne,

f) ochrona i pielęgnacja skóry rąk,

g) zakażenia szpitalne.
 

Omawiane są standardy społeczne i procedury higieny pracy w postępowaniu z:
1) osobami w podeszłym wieku,
2) osobami przewlekle somatycznie chorymi,
3) osobami przewlekle psychicznie chorymi,
4) dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie,
5) osobami niepełnosprawnymi fizycznie.
Koszt szkolenia okresowego uzależniony jest od liczby uczestników
"zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach, prosimy o kontakt z:
tel.: 0 730-730-700

e-mail: bhpie@bhpie.pl


Powrót do menupowrót

 

NOWOŚĆ!!! NOWOŚĆ!!!
SZKOLENIA OKRESOWE BHP i Ppoż.
dla pracowników
PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO,
WYTWÓRNI PASZ,
ZBOŻOWEGO
na stanowiskach:

- brygadzista,
- elektromechanik,
- elektryk,
- kierowca wózka widłowego,
- fakturzystka,
- główny księgowy,
- inspektor ds. BHP,
- kierowca,
- kierownik działu ekonomicznego,
- kierownik działu sprzedaży,
- kierownik kadr, płac i administracji,
- kierownik laboratorium,
- kierownik laboratorium piekarniczego,
- kierownik młyna żytniego,
- kierownik przyjęcia i wydania towaru,
- kierownik utrzymania ruchu,
- kierownik zmiany,
- konserwator urządzeń sanitarno budowlanych,
- księgowa,
- laborant,
- mechanik,
- młynarz - młyna ż- młynarz - młyna pszennego,
- młynarz czyszczarniany,
- młynarz mieszałkowy,
- młynarz odsiewaczowy,
- młynarz przyjęciowy,
- młynarz walcowy,
- młynarz zmianowy,
- nadmłynarz,
- pakarz wagopakarki BUHLER,
- pakarz paczkarki 1kg,czkarki 1kg,
- pakarz młyna ż- pakarz za i wyładunek,
- pakarz ZPL,
- pakarz młyna pszennego,
- pomocnik młynarza,
- prokurent,
- przedstawiciel handlowy,
- rowkarz walców,
- spawacz

- spawacz,
- sprzątaczka,
- technolog,
- z-c kierownika laboratorium,
- dyrektor,
- dyrektor handlowy,
- dyrektor surowcowy,
- z-ca dyrektora technicznego.

Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla pracowników przemysłu zbożowego, paszowego, młynarskiego. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie seminarium (samokształcenia kierowego).
Na szkoleniach poruszane są problemy związane z:
a) zagrożeniami technologicznymi;

b) procedurami postępowania "w czasie awarii";
c) utrzymaniem bezpieczeństwa pracy na terenie zakładu produkcyjnego.
Koszt szkolenia okresowego uzależniony jest od liczby uczestników
"zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach, prosimy o kontakt z:
tel.: 0 730-730-700
e-mail: bhpie@bhpie.pl


Powrót do menupowrót

 

NOWOŚĆ!!! NOWOŚĆ!!!
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP DLA:

- informatyków,
- grafików,
- programistów,
- analityków systemu,
- doradców systemów komputerowych,
- administratorów baz danych,
- administratorów sieci informatycznej,
- analityków systemów komputerowych,
- inżynierów obsługi systemów komputerowych,
- operatorów sprzętu komputerowego,
- projektantów systemów komputerowych,
- testerów oprogramowania,
- pracowników działu infrastruktury,
- pracowników technicznych,
- PROJECT MA- CONTENT MANAGERÓW,
- TEAM LEADER,
- inżynierów utrzymania infrastruktury.
Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla kadry informatycznej. Szkolenia okresowego BHP prowadzone są w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium. Koszt szkolenia okresowego uzależniony jest od liczby uczestników
"zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach, prosimy o kontakt z:
tel.: 0 730-730-700
e-mail: bhpie@bhpie.pl


Powrót do menupowrót

 

NOWOŚĆ!!! NOWOŚĆ!!!
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP DLA:

- kierowców B, C, D, E,
- kierowców samochodów ciężarowych,
- kierowców samochodu osobowych,
- kierowców autobusów,
- kierowców ciągników rolniczych,
- kierowców ciągników siodłowych,
- kierowców drezyny i wózków motorowych,
- kierowców lokomotyw spalinowych,
- kierowców operatorów wózków jezdniowych,
- kierowców trolejbusów.

 

Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla KIEROWCÓW. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie instruktażu.
Koszt szkolenia okresowego uzależniony jest od liczby uczestników
"zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach, prosimy o kontakt z:
tel.: 0 730-730-700

e-mail: bhpie@bhpie.pl


Powrót do menupowrót

 

NOWOŚĆ!!! NOWOŚĆ!!!
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP DLA:

- lektorów / tłumaczy,
- tłumaczy języka migowego,
- tłumaczy konferencyjnych,
- tłumaczy tekstów,
- lektorów języka angielskiego,
- lektorów języka francuskiego,
- lektorów języka hiszpańskiego,
- lektorów języka niemieckiego,
- lektorów języka rosyjskiego.

 

Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla lektorów / tłumaczy. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie samokształcenia kierowanego.
Koszt szkolenia okresowego uzależniony jest od liczby uczestników
"zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach, prosimy o kontakt z:
tel.: 0 730-730-700

e-mail: bhpie@bhpie.pl


Powrót do menupowrót

 

NOWOŚĆ!!! NOWOŚĆ!!!
SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE Z ZAKRESU
a) BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
b) OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA:

- kucharzy,
- kucharzy małej gastronomii,
- szefów kucharzy (kuchmistrz),
- kelnerów / kelnerek,
- bufetowych,
- barmanów,
- pracowników baru,
- pracowników restauracji,
- pomocników barmanów,
- pracowników kuchni;
- kierownik baru,
- kierownik restauracji,
- właściciel baru,
- właściciel restauracji,
- Administratorów:
a) obiektów handlowych,
b) obiektów gastronomicznych.

Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej dla właścicieli i pracowników restauracji, barów, administratorów obiektów gastronomicznych. Szkolenia okresowe BHP i Ppoż. prowadzone są w formie seminarium i instruktażu. Koszt szkolenia okresowego uzależniony jest od liczby uczestników "zadzwoń 0 730-730-700". W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach, prosimy o kontakt z:
tel.: 0 730-730-700

e-mail: bhpie@bhpie.pl


Szkolenia BHPzkolenia BHP  - Usługi BHP - Usługi Ppoż. - Usługi OŚ  - ORZ - Pomiar oświetlenia - Wypadki - Ceny szkoleń - Analiza BHP - Audyt BHP - Pierwsza Pomoc - Certyfikacja - Kontakt