Aktualności

NOWOŚĆ!!! od 01.01.2024r.
Szkolenia WSTĘPNE i OKRESOWE BHP dla:

– lekarzy domów opieki,
– lekarzy domów pomocy społecznej,
– pielęgniarek domów opieki,
– pielęgniarek domów pomocy społecznej,
– terapeutów,
– pracowników socjalnych,
– technologów żywności,
– kucharzy,
– pielęgniarek koordynujących,
– salowych,
– dietetyków,
– opiekunów medycznych.
Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla lekarzy i pracowników domów pomocy dla osób w podeszłym wieku. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie seminarium i instruktażu.
Na szkoleniach poruszane są problemy związane z:
a) zagrożeniami biologicznymi w domach pomocy (WZW C, HIV, CORONAVIRUS SARS-CoV-2);
b) procedurami postępowania „przed, w czasie i po pracy”pracy”.
c) utrzymaniem higieny pracy w domach pomocy (instrukcje postępowania),
d) gospodarką odpadami medycznymi (procedury postępowania z odpadami),
e) ogólne zasady sanitarno-epidemiologiczne,
f) ochrona i pielęgnacja skóry rąk,
g) zakażenia szpitalne.
 Omawiane są standardy społeczne i procedury higieny pracy w postępowaniu z:
1) osobami w podeszłym wieku,
2) osobami przewlekle somatycznie chorymi,
3) osobami przewlekle psychicznie chorymi,
4) dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie,
5) osobami niepełnosprawnymi fizycznie.
01.01.2024r. – BHPiE

NOWOŚĆ!!! 01.01.2023r.
Szkolenia WSTĘPNE i OKRESOWE BHP dla:

– agentów ubezpieczeniowych,
– koordynatorów ds. ubezpieczeń grupowych,
– managerów ubezpieczeniowych,
– team leader ubezpieczeniowych,
– brokerów ubezpieczeniowych,
– specjalistów ds. ubezpieczeń majątkowych,
– specjalistów ds. ubezpieczeń rolnych,
– specjalistów ds. ubezpieczeń zdrowotnych,
– specjalistów ds. ubezpieczeń komunikacyjnych,
– specjalistów ds. ubezpieczeń na życie,
– specjalistów ds. ubezpieczeń.
Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników agencji i firm ubezpieczeniowych. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium.
01.01.2024r. – BHPiE

NOWOŚĆ!!! od 01.01.2024r.
Szkolenia WSTĘPNE i OKRESOWE BHP dla:

– lekarzy dentystów,
– lekarzy dentystów – chirurgii stomatologicznej,
– lekarzy dentystów – chirurgii szczękowej,
– lekarzy dentystów – ortodoncji,
– lekarzy dentystów – paradontologii,
– lekarzy dentystów – protetyki stomatologicznej,
– lekarzy dentystów – stomatologii dziecięcej,
– lekarzy dentystów – stomatologii zachowawczej,
– pomocy stomatologicznej,
– pielęgniarek,
– pracowników gabinetów stomatologicznych.
Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla lekarzy dentystów. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie seminarium i instruktażu.
 Na szkoleniach poruszane są problemy związane z:
– chorobami układu nerwowego, dróg oddechowych, układu krążenia;- choroby skóry i alergie;
– zakażenia grzybicze, bakteryjne, prionami;
– procedurami postępowania „przed, w czasie i po pracy” lekarza dentysty i pomocy stomatologicznej;
– utrzymaniem higieny pracy w gabinetach stomatologicznych (instrukcje);
– gospodarką odpadami medycznymi (procedury postępowania z odpadami);
– zagrożeniami biologicznymi (WZW C, HIV, CORONAVIRUS SARS-CoV-2).
01.01.2024r. – BHPiE

NOWOŚĆ!!! od 01.01.2023r.
Szkolenia WSTĘPNE i OKRESOWE BHP dla:

– pracownik pralni,
– pracownik pralni chemicznej,
– operator urządzeń do prania, prasowania i chemicznego czyszczenia tekstyliów,
– czyściciel dywanów,
– czyściciel futer,
– czyściciel skór,
– operator maszyny pralniczej.
Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników pralni w formie instruktażu.
01.01.2024r. – BHPiE

NOWOŚĆ!!! od 01.01.2024r.
Szkolenia WSTĘPNE i OKRESOWE BHP dla:

– kosmetyczek,
– techników usług kosmetycznych,
– fryzjerów / fryzjerek,
– techników usług fryzjerskich,
– manikiurzystek,
– pedikiurzystek,
– wizażystek- masażystów / masażystek,
– pracowników salonów SPA,
– pracowników gabinetów gabinetów
odnowy biologicznej,
– pracowników gabinetów
kosmetycznych.
Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników gabinetów kosmetycznych, odnowy biologicznej i salonów fryzjerskich. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie seminarium i instruktażu.
01.01.2024r. – BHPiE

NOWOŚĆ!!! od 01.01.2024r.
Szkolenia WSTĘPNE i OKRESOWE BHP dla:

– FARMACEUTÓW,
– pracowników APTEK,
– Farmaceutów – specjalność farmacja apteczna,
– Farmaceutów – specjalność zielarstwo. Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników APTEK. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie seminarium i instruktażu.
01.01.2024r. – BHPiE

NOWOŚĆ!!! od 01.01.2023r.
Szkolenia WSTĘPNE i OKRESOWE BHP dla:

– informatyków,
– grafików,
– programistów,
– analityków systemu,
– doradców systemów komputerowych,
– administratorów baz danych,
– administratorów sieci informatycznej,
– analityków systemów komputerowych,
– inżynierów obsługi systemów komputerowych,- operatorów sprzętu komputerowego,
– projektantów systemów komputerowych,
– testerów oprogramowania,
– pracowników działu infrastruktury,
– pracowników technicznych,
– PROJECT MANAGERÓW,
– CONTENT MANAGERÓW,
– TEAM LEADER INFORMATYCZNYCH,
– inżynierów utrzymania infrastruktury.
Ośrodek Edukacji i Badań prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla kadry informatycznej. Szkolenia okresowe BHP prowadzone są w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium.
 Na szkoleniach poruszane są główne problemy tj.:
– ergonomiczna pozycja podczas pracy z komputerem w domu i pracy;
– ergonomiczne stanowisko pracy z komputerem / laptopem;
– krzesło biurowe i monitor – główne przyczyny zagrożeń w biurze;
– zagrożenia dla zdrowia wynikające z niewłaściwej pozycji podczas pracy z komputerem / laptopem.
01.01.2024r. – BHPiE